Gambia

Typisch Afrikaanse ossenkar

ALGEMENE INFORMATIE OVER GAMBIA

Gambia (West Afrika) is één van de kleinste, zo niet het kleinste land van Afrika. Gambia ligt aan de Atlantische Oceaan en wordt omringd door het veel grotere Senegal. Senegal was een Franse en Gambia een Engelse kolonie. En dat heeft gevolgen tot de dag van vandaag.

Gambia, officieel “The Gambia”, is ruim 11.000 vierkante kilometer groot. Eenderde deel van Nederland. Het land is langgerekt en smal. De totale lengte is 324 kilometer. Op zijn breedst is het land 65 km (in het kustgebied) en op zijn smalst 24 km. Het land telt circa 1.3 miljoen inwoners. Gambia is een land van overwegend jonge mensen. Midden negentiger jaren was ruim 44 % jonger dan 15 jaar en slechts 2.9 % ouder dan 65 jaar! En daar is niet veel in veranderd. De gemiddelde levensverwachting van vrouwen bedraagt tegenwoordig 45 jaar, die van mannen 42. De kindersterfte is hoog. Niet alleen onder pasgeborenen; alle kinderen jonger dan 5 jaar vormen een kwetsbare groep.

Gambia kent verschillende bevolkingsgroepen: Mandinkas, Fula, Wolof, Jola en Serahule. En dientengevolge verschillende stamtalen. Maar (bijna) iedereen spreekt Engels.

Het klimaat van Gambia is droog én nat. Het droge seizoen duurt van half oktober tot de tweede helft van juni. Het natte seizoen dus van half juni tot half oktober. Dit jaar (2008) regende het langer en meer dan in voorafgaande jaren. Het zou 50 jaar geleden zijn dat er zoveel regen viel. Hier en daar was sprake van grote schade aan huizen en akkers (erosie). In het natte seizoen regent het niet onafgebroken, maar met tussenpozen. Enorm harde buien waarbij in korte tijd alles onder water komt te staan. Door de kracht van het water worden huizen vernield en worden wegen weggespoeld. In de natte periode is de luchtvochtigheid hoog. Na de buien schijnt de zon en wordt het snel weer 28 Celsius! De droge tijd is echt droog. Er valt dan geen spatje regen en de zon schijnt altijd. De temperatuur aan de kust is dan gemiddeld 28 graden, maar ver in het binnenland soms wel 40 graden Celsius…

Toerisme vormt de grootste inkomstenbron van Gambia. Ongeveer 18% van het bruto nationaal product (BNP) komt uit de toerisme-sector. De overige inkomsten bestaan uit heffingen, belastingen en export van bijvoorbeeld pinda’s, fruit en vis. Nederland importeert vis, lompen en oude metalen uit Gambia. Exporteren doet Nederland veel meer. Bijna alle eieren, uien, aardappelen, sommige melkproducten en spijsolie komen uit Nederland.

De handelsbalans is verre van evenwichtig; Nederland voert veel uit naar Gambia. Meer dan Gambia ooit naar Nederland kan exporteren. Daarbij: subsidieregelingen binnen de EU houden de prijzen van de producten relatief laag. Reden waarom Gambiaanse boeren niet in staat zijn te concurreren tegen deze uit Europa geïmporteerde goederen. Overigens: door het relatief korte natte seizoen is Gambia niet in staat voldoende te produceren om de eigen bevolking te kunnen voeden. Import blijft nodig.

Over Sichting Sanchabba

Voor Stichting Sanchabba staan Afrikaanse kinderen centraal. Kinderen en onderwijs. De stichting betaalt inmiddels dan ook het schoolgeld voor 147 kinderen in Gambia.

Stichting Sanchabba houdt zich verder bezig met kleinschalig ontwikkelingswerk op uiteenlopende gebieden. Zo bouwde de stichting toiletgebouwen bij een school en een ziekenhuis(je) in het binnenland van Gambia en een keuken annex eetzaal bij een school in Brikama en realiseerde een tuinenproject in Sambakuta. Verder zijn er wat kleinschalige zakelijke initiatieven van een financiële injectie voorzien. promo video
video tuinen project

Laatste nieuws

Wist u dat?